PORADNÝ VÝBOR – VOĽBY

Oznámenie o konaní volieb do PV_vzor

stiahnite si prílohu

Čestné vyhlásenie hlasujúceho + písomný súhlas

stiahnite si prílohu

Kandidačný formulár kandidáta na člena PV + písomný súhlas

stiahnite si prílohu