Naša Bublinka, s.r.o., r.s.p.

Sucháčovska 2198/4
038 61 Vrútky

IČO ‪53598849
DIČ ‪2121418079
IČ DPH SK2121418079

Bankový účet: SK81 0900 0000 0051 7899 9459

Predávajúci je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/

Zápis: v obchodnom registri OS Žilina; Odd.:Sro; VI.č. 76571/L

Upozorňujeme zákazníkov, že ako registrovaný sociálny podnik účtujeme na naše tovary DPH
v zmysle § 27 ods. 2 písm. b) zák. č. 222/2004 Z.z, ak kupujúcim je subjekt, ktorý nie je
platcom DPH, a zároveň je buď fyzickou osobou alebo subjektom sociálnej ekonomiky, alebo
subjektom verejnej správy.
V prípade, že máte záujem kúpiť náš tovar za účelom ďalšieho predaja, oznámte toto pred
platením, bude Vám vystavaná faktúra s identifikačnými údajmi Vašej firmy.